Zapewniamy

Opiekę lekarską zapewnia lekarz rodzinny, którego wizyty będą odbywały się raz w tygodniu oraz całodobowo personel Domu, który został starannie wyselekcjonowany.

Nasza oferta

Do jednych z wielu czynników związanych z utrzymaniem dobrej formy zalicza się zdrowie psychiczne. Opiekun osoby starszej powinien zatem wiedzieć, jak dbać o tą kwestię a także uświadamiać w tym swoich podopiecznych. Bardzo ważna jest społeczna integracja i zachowanie relacji międzyludzkich. Zadbamy o to, aby senior spędzał czas w interesujący i ciekawy sposób. Wiele osób starszych na skutek stopniowej utraty sprawności wycofuje się z codziennego życia społecznego i przez to doświadcza samotności. Często rodzina przez ciągły pośpiech nie jest w stanie poświęcić takiej osobie odpowiedniej ilości czasu – dlatego wiemy, jak ważne jest by zapewnić naszym Mieszkańcom odrobinę atrakcji. Ćwiczenia, rozrywka, zabawy wykonywane w grupach. Poznawanie nowych ludzi i dbanie o formę fizyczną to dobry krok w zwalczaniu samotności.

Zapewniamy

 • Opiekę lekarską w tym korzystanie z porad lekarza w ustalonych przez Dom Cichy Zakątek terminach
 • Opiekę pielęgniarską
 • Całodobową opiekę opiekunów
 • Badania diagnostyczne
 • Rehabilitacje
 • udział w zajęciach służących aktywizacji i podnoszeniu sprawności psychoruchowej prowadzonych przez fizjoterapeutów
 • umożliwienie uczestniczenia w przedsięwzięciach kulturalnych, rozrywkowych, rekreacyjnych i edukacyjnych
 • realizację potrzeb i praktyk religijnych, zgodnie z przekonaniami Mieszkańców
 • wspieranie kontaktów z rodziną, nawiązywaniu i utrzymywaniu więzi pomiędzy Mieszkańcami Domu Cichy Zakątek oraz osobami spoza Domu Seniora, a także nawiązywaniu kontaktów ze środowiskiem lokalnym
 • współdziałanie z rodzinami Mieszkańców, relacjonowanie samopoczucia, stanu zdrowia oraz potrzeb Mieszkańców przez upoważnionych pracowników i zgodnie z upoważnieniem, udzielonym przez Mieszkańca lub jego przedstawiciela ustawowego
 • organizowanie wolnego czasu – uroczystości, imprez kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych, dostępu do środków masowego przekazu – telewizji, a także do książek,
 • Umożliwieniu złożenia środków pieniężnych (w maksymalnej kwocie 5.000 złotych) i przedmiotów wartościowych do depozytu środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
 •  zapewnienie przestrzegania praw Mieszkańców oraz dostępu do informacji o tych prawach, a także uzyskania wyjaśnień dotyczących zasad pobytu w Domu i współżycia mieszkańców.
 • sprawne i rzeczowe załatwianie ewentualnych skarg i wniosków.
 • udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
 • niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych,
 • kontakty z otoczeniem.
 • spotkania i konsultacje z psychologiem w terminach ustalanych przez Dom
 • dostęp do środków masowego przekazu (np. telewizji, książek),
 • pomoc w utrzymaniu czystości i estetyki ubioru,
 • utrzymanie w czystości i porządku pomieszczeń użytkowanych przez Mieszkańców oraz terenu wokół Domu Cichy Zakątek
 • Tajemnicę korespondencji.